Jämför pris och offerter på kaffeautomater
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av maskin?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Vad är priset för kaffe?

Priset du betalar för en kopp kaffe på café, restaurang, från kaffeautomaten på din arbetsplats, eller för en kaffeblandning i butiken beror på omgivningsfaktorer såsom väderleks- och klimatförhållanden, men även på struktur och aktivitet på världens och din lokala kaffemarknad. Likt marknader för andra sorters produkter förändras ständigt förhållandena inom marknaden för kaffe, och produktattributer såsom pris varierar från år till år.

En av de mest populära varianterna av koffeinhaltig dryck i Sverige är kaffe latte. På i stort sett alla caféer, restauranger och arbetsplatser med någon typ av kaffeautomat kan man få denna dryck serverad. På listan över länder och marknader med dyrt kaffe har Sverige en topplacering. Detta då Stockholm klassas som staden med världens näst dyraste kaffe latte, såld för 47 kronor på Starbucks Arlanda. Förstaplatsen tillfaller vårt grannland Norges huvudstad Oslo (källa: The Wall Street Journal).

Prispåverkande klimatförändringar

Klimatförändringar påverkar pris, kvalitet och kvantitet av tillgängliga råvaror för att framställa kaffe, och därmed även priset för det kaffe du köper i handeln. Den vanligaste sortens kaffeböna i Europa är den brasilianska arabicabönan. Priset för denna böna har under året ökat med ungefär 90 %, enligt International Coffee Organization (ICO). På så vis påverkar klimatförändringens prishöjande effekt producenter och konsumenter, eftersom priserna för kaffebär stiger på råvarumarknaden.

Under detta år har priset på den kaffeböna vi använder mest i Sverige stigit med så mycket som 66 %. Även på andra marknader för kaffe runtom i Europa förväntas prishöjningar. Detta beror på de klimatförändringar som för tillfället påverkar våra omgivningar. I exempelvis Brasilien - landet med världens största kaffeproduktion, har skördarna blivit lidande på grund av torka och svampangrepp på kaffeträd.

Trots prisökningar på såväl caféer som i butiker är kaffe en relativt billig vara. Detta innebär att prishöjningar inom rimliga gränser inte påverkar den mängd kaffe som efterfrågas av marknaden på kort sikt.

I tillägg till marknadens efterfråga styrs prissättningen av kaffe som handelsvara bland annat av:

  • Marknadsfluktuationer.
  • Konjunkturer.
  • Utbud.
  • Valutakurs.
  • Spekulation.
  • Effektivitet.
  • Konkurrens.

Kaffebönor

Prispåverkande marknadsfluktuationer

En stor del av det pris vi som konsumenter betalar för en produkt utgörs av priset på de råvaror som krävs för att framställa varan. Så är även fallet för kaffe - såväl hela bönor som färdigmalda blandningar. När handeln upplever en minskning eller ökning i kostnader som ett resultat av förändringar i bland annat de omvärldsfaktorer som påverkar råvarupris och valutakurs - exempelvis klimatförändringar, visas detta i konsumentpriset för varan i fråga. Vid kortsiktiga marknadsfluktuationer påverkas istället handlarens vinstmarginaler, med förutsättning av att en fungerande konkurrens råder på marknaden.

Prispåverkande råvarutillgång

Det första prisrelaterade stadiet i produktionsledet för kaffe utgörs av den rådande råvarutillgången. Därmed höjs priset på kaffebönor om odlaren drabbas av miljömässiga faktorer såsom torka och översvämningar, vilket begränsar skörden av kaffebär. Vid en sådan situation kan odlaren ta ut ett högre pris för sina varor, eftersom marknadens efterfråga blir större än den mängd varor som finns till utbud. När odlaren höjer sina priser, höjer även de nästkommande leden - producent och handlare, sina priser, vilket innebär att slutpriset för kaffe i butik höjs.

Kaffebönan som börsnoterad råvara

Kaffebönan är en börsnoterad råvara. Detta innebär att priset för denna produkt påverkas av spekulationer och förväntningar inom flera marknader.Även det rådande ekonomiska läget har en inverkande kraft på prissättningen av kaffe, detta tillsammans med växelkurs, räntenivåer, energipriser och lönekostnader. Andra faktorer som påverkar det pris som konsumenter betalar för kaffe utgörs av skatter, lagar och tullar.

Kaffeautomat till din arbetsplats?

Är du på jakt efter en kaffeautomat till din arbetsplats, café- eller restaurangverksamhet? Använd då Expertvalet för att enkelt, kostnadsfritt och helt oförpliktigande komma i kontakt med försäljare av denna produkt. Fyll i formuläret uppe på sidan.