Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 juli 2021

Ledarskap vs. Chefskap – Vad krävs för att bli en bra chef?

Vad är en bra chef? I denna artikel diskuteras termerna ledarskap och chefskap. Dessa termer är, och har länge varit ett omdiskuterat ämne. Hur en person bör leda en grupp, hur en chef ska vara och så vidare råder det delade meningar om.

Ledare vs Chef.

Vad anser Sveriges ledare om ledarskap?

Expertvalet har tagit avstamp i diskussionen om skillnaderna mellan en ledare och en chef och tagit den ett steg längre. Genom att ha ställt frågan Hur bör en bra ledare vara enligt dig? till 8 personer som innehar någon form av chefsposition, kan vi konstatera att dessa ledare anser ungefär samma saker om vad som kännetecknar en bra chef. Fortsätt läsa vidare eller hoppa direkt till intervjuerna.

Intervjuerna är gjorda via mail och svaren som anges i texten är de intervjuades egna ord. Det finns ett tydligt mönster i svaren och genom att analysera dem har vi kommit fram till 8 generella egenskaper som en god ledare bör ha. De fem viktigaste egenskaperna är:

Ledarskap – ett omskrivet ämne

På senare år har allt fler artiklar kommit att handla om ledarskap. Det har alltid varit ett aktuellt ämne, men numera ställs begreppen ledarskap och chefskap ofta mot varandra.

Många har säkert sett den brittiska komediserien The Office, där den nitiske chefen David Brent är ett praktexempel på hur en chef inte ska vara. Han känner knappt sina medarbetare, delegerar alla uppgifter till dem, utan att själv göra så mycket, samt pratar illa om dem bakom deras rygg.

Sedan denna serien började sändas har allt fler diskussioner om chefskap och ledarskap diskuterats. Detta kommer även denna artikeln att beröra, fast på ett lite annorlunda sätt. Expertvalet har frågat 8 chefer runt om i landet och fått en rad olika svar angående chefskap och ledarskap.

Vad är skillnaden mellan en ledare och en chef?

Är en bra chef egentligen en bra ledare? Det talas ofta om begreppen som synonymer, vilket inte alls stämmer. Dock behöver inte den ena utesluta den andra. Till exempel kan en chef också vara en ledare.

Kort sagt är chefskap en formell roll, en position. Detta behöver inte på något vis innebära bra ledarskap. Däremot är ledarskap en informell roll. En ledare blir utsedd av människorna runt om personen, det är alltså en relation mellan människor.

Det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel, men den mesta forskning tyder på att för att utföra ett bra chefskap måste personen vara både en bra chef och en bra ledare. Det finns mycket få människor som bara är en chef utan att vara ledare, de flesta är en blandning av de bägge.

Ledaren ser individen - chefen ser resultaten

Den största skillnaden mellan en chef och en ledare är hur personen leder sina medarbetare, hur uppgifter delegeras och hur kommunikationen sker. En ledare möter sina medarbetare utifrån deras behov, personen har följare som följer ledarens vision. En chef har arbetare som jobbar för denne, det finns inte samma personfokus, utan istället är det målet som är det viktigaste att titta på.

Det är tydligt var trenden för ledarskap går. I en värld där millennials tar över marknaden är det viktigt med ett tryggt arbetslandskap, som vi konstaterade i det tidigare blogginlägget Millennials drömjobb: Mer än bara en yrkesroll. Detta går också i linje med hur forskning ser på hur en bra chef ska vara. En ledare som arbetar med att möta sina medarbetare och deras behov istället för att bara delegera är en bra ledare.

Genom att å ena sidan kontrollera, delegera uppgifter och annat som en chef anses göra, och å andra sidan vara en ledare som inspirerar och som är personfokuserad uppnås de bästa resultaten.

Expertutlåtande: Hur ska en bra chef vara?

För att ta reda på hur folk ser på chefer i Sverige har vi på Expertvalet ställt frågan; Hur bör en bra ledare vara enligt dig? till 8 chefer, detta för att undersöka hur chefer ser på chefskap och ledarskap överlag. Hur de ser på sig själva, och andra med liknande arbetsuppgifter, är intressant därför att det sätter tonen för hur chefslandskapet ser ut idag, och kommer att se ut i Sverige framtiden.

Malin Sjöman.

Malin Sjöman, en av grundarna till Hägvall & Sjöman, en B2B-marknadsföringsbyrå som arbetar för att stärka företags marknadsföring och försäljning. Hennes svar finner ni nedan. 

För mig är en bra ledare tydlig i sitt ledarskap, samt har förmågan att kommunicera vart hen ser att organisationen är på väg, både som grupp och som en del av en större helhet. En bra ledare har också förmågan att tillsammans med sin organisation bryta ner övergripande mål och planer till konkreta målbilder och har sen modet att delegera ansvar till sina medarbetare.

I beslutsprocessen lyssnar en bra ledare in och samlar in input från flera olika håll, internt och externt. Inte minst från den egna gruppen, men har sen tryggheten att själv fatta de beslut som ligger inom dennes ansvar att ta. Slutligen anser jag att en god ledare är ärlig och rakryggad, säger det hen menar och kan stå för det hen säger (vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att man berättar allt för alla i alla lägen).

Carolina Viotti

Carolina Viotti är Marknadsansvarig på KFX HR-partner, ett av Sveriges äldsta bemannings- och rekryteringsföretag. Nedan hittar ni hennes svar på frågan:

Ledarskap handlar för mig om att kunna entusiasmera människor omkring sig. En bra ledare är duktig på relationer och har ofta varit en ledare hela livet. Varit den som håller ihop kompisgänget, den som ser till att julafton blir sådär extra magisk och att det blir en trevlig fredag på kontoret.

Är du en ledare i chefsposition är du tydlig, kommunikativ och coachar dina medarbetare till att göra sitt allra bästa. En bra ledare ser och lyssnar, är bra på att ge relevant feedback och beröm. En chef med bra ledaregenskaper är chef utan att för den skull kännas auktoritär. Någon som resonerar med sin grupp och skapar en bra vi-känsla, en bra laganda.

Sophie Hedestad.

Sophie Hedestad jobbar som Head of Marketing för Meltwater i Norden. Hon jobbar tillsammans med en marknadschef i respektive land i Norden och tillsammans ansvarar teamet för alla marknadsaktiviteter. Hennes svar på frågan är som följande:

Tidigare har det påståtts att man "föds till ledare” eller en man är en så kallad ”naturlig ledare”. Det uttrycket tycker jag är helt fel. Man kan utveckla egenskaper som gör att man blir en bra chef. Det finns massor av forskning inom ledarskap och använder man sunt förnuft så vet man att en bra ledare uppmuntrar sin personal och är allmänt schysst snarare än att ”micro-leda”. För att bli en bra ledare krävs självdisciplin, att man utvärderar sig själv och ständigt försöker bli bättre på att leda sitt team och nå de gemensamma resultaten man satt upp.

Personligen föredrar jag en ledare som "lead by example" och att personen kan "hantverket". Det är att föredra att sin chef arbetat i liknande roll som en själv och har blivit befordrad därifrån. T. ex. arbetat operativt själv för att förstå vad som krävs och vilka resurser som behövs för att leverera med hög kvalitet.

Eftersom arbetsplatser mer och mer blir aktivitetsbaserade är det viktigt att en chef inte är kontrollerande utan litar till 100% på sin personal.

Lovisa Fasth.

Lovisa Fasth jobbar som Digital Content Manager på Coala Life AB och deltog även i vår tidigare studie om millennials. Nedan finner ni hennes svar.

En bra ledare förstår vikten av sitt ledarskap och visar engagemang för både sin roll och för sina anställda. Att uppmuntra och motivera sina anställda bidrar till en bra atmosfär på arbetsplatsen och förhoppningsvis till den enskilda personen och gruppens utveckling och framgång.

Ledaren är tydlig i sin kommunikation, lyssnar till sina anställda och vågar fatta beslut, även i obekväma situationer. Att vara konsekvent i sitt handlande och beteende är något som känns viktigt för mig. Jag tror helt enkelt att man som anställd känner sig tryggare och mindre stressad om man vet vad man har att förvänta sig av sin chef, än om det skiftar från dag till dag.

Avslutningsvis är en bra ledare medmänsklig och omtänksam, vågar vara sig själv och trivs i rollen som ledare.

Jenny Sandén.

Jenny Sandén, Marknadschef på Roi Rekrytering, har en klar bild av hur en ledare bör agera. Hennes svar på frågan är som följer:

Som marknadschef på Roi Rekrytering, ett företag i kraftig tillväxt och som blev utsedd till DI Gasell 2017 är det väldigt viktigt att säkra upp att alla håller sitt fokus samtidigt som man tillgodoser behoven både de dagliga och de på lång sikt. Något som vi alltid har med oss vid rekryteringar är att hitta förmågor som är bättre än oss själva. På så sätt säkrar vi upp att vi har rätt kompetenser för fortsatt tillväxt.

Det viktigaste för en ledare är att vara lyhörd för medarbetaren. Att hjälpa denna utvecklas i sin roll och hitta en väg som är gynnsam både för företaget och individen. Genom att hjälpa en medarbetare lyckas i sin roll skapas det engagerade medarbetare som i sin tur skapar en attraktiv arbetsplats och detta gynnar både företaget och medarbetaren.

Vidare så bör en bra ledare även vara handlingskraftig och ha de egenskaper som krävs för att lösa problem och sätta saker i rullning för att skapa både kortsiktiga och långsiktiga resultat. Arbetar man på ett värderingsstyrt företag som jag gör, är det viktigt att en ledare lever de värderingar som företaget står för och använder dessa som rättesnöre i de dagliga besluten.

Ingela Jerat.

Ingela Jerat, som är Head of Digital på NCC menar att en ledare ska leda genom att agera. Hon har en stor del i deras blogg Beyond Construction som vunnit priser för deras innehåll. Hennes svar på frågan lyder:

En ledare är motiverande och visar tydligt våra mål och vår vision. En ledare säger inte hur jag ska nå målet utan låter mig själv skapa vägen och stöttar mig under resan. En ledare är en del av teamet och hugger i där det behövs, leder genom att agera.

Greta Svensson.

Greta Svensson är kommunikationschef på Arbetsmiljöverket och har en gedigen erfarenhet av chefsjobb. Hon har tidigare arbetet på både Arbetsförmedligen och Expressen. Så här säger hon om ledarskap:

En bra ledare bör vara en mogen person med god självkännedom som är genuint intresserad av att utveckla både verksamhet och enskilda människor.

Victoria Preger.

Victoria Preger arbetar som marknadschef för UC-koncernen. Hon leder marknadsavdelningen som ansvarar för bland annat koncernens marknadsföringsarbete, leadsgenerering, varumärkesarbete, PR-arbete, intern- och extern kommunikation. Hur är en bra ledare enligt Victoria? Läs svaret nedan:

En bra ledare bidrar med energi och inspiration och lyfter fram sina medarbetare till att bli stjärnor, både internt och externt. En bra ledare är också lyhörd, en god lyssnare och oerhört tydlig kring mål, vart vi ska och varför vi ska dit, samt följer upp så att teamet eller företaget hela tiden rör sig i den riktningen.

En ledare behöver inte vara auktoritär

Genom att titta på svaren från de frågade kan vi dra slutsatser som liknar tidigare forskning väldigt mycket. Det är viktigt att vara både en bra chef och en bra ledare för att kunna leda en grupp människor på ett optimalt sätt.

Den röda tråden genom alla svar är att en ledare ska vara tydlig i sin kommunikation, personen ska skapa en god stämning och göra medarbetarna bättre. Samtidigt ska ledaren även vara rakryggad och våga fatta beslut som inte alltid är bekväma. Ledaren ska även få saker gjorda som gör att företaget når de mål de satt upp.

Genom att analysera svaren har 5 kategorier identifierats, som alla de frågade har diskuterat om på något sätt. Dessa kategorier är alltså vad cheferna ser som bra egenskaper för en ledare.

Kommunikativ

En bra ledare bör vara kommunikativ. Detta är kanske den viktigaste egenskapen. Personen bör vara tydlig i sin kommunikation samt vara ärlig och rakryggad. Ledaren ska stå för vad denne tycker och inte vika ned sig.

Genom en tydlig och bra kommunikation vet alla på kontoret vad som behöver göras och effektiviteten ökar.

För mig är en bra ledare tydlig i sitt ledarskap, samt har förmågan att kommunicera vart hen ser att organisationen är på väg, både som grupp och som en del av en större helhet. – Malin Sjöman

Är du en ledare i chefsposition är du tydlig, kommunikativ och coachar dina medarbetare till att göra sitt allra bästa. – Carolina Viotti

En god lyssnare

Att vara en god lyssnare är en viktig aspekt i att bli omtyckt och få arbetsmiljön att vara på topp. Genom att lyssna på sina medarbetare och vara lyhörd kan ledaren också anpassa sina budskap så att alla förstår.

En bra ledare ser och lyssnar, är bra på att ge relevant feedback och beröm. En chef med bra ledaregenskaper är chef utan att för den skull kännas auktoritär. – Carolina Viotti

I beslutsprocessen lyssnar en bra ledare in och samlar in input från flera olika håll, internt och externt. Inte minst från den egna gruppen, men har sen tryggheten att själv fatta de beslut som ligger inom dennes ansvar att ta. – Malin Sjöman

Skapar god stämning

De flesta svaren innehöll någon form av god stämning på arbetsplatsen. Att vara omtänksam, motivera medarbetarna och skapa en vi-känsla är mycket viktigt och skapar en atmosfär som gör att det bästa kommer fram ur alla på arbetsplatsen.

En annan viktig egenskap är att visa ett engagemang i alla arbetsuppgifter på kontoret, samt att engagera medarbetare genom att hjälpa varje individ att utvecklas.

En bra ledare förstår vikten av sitt ledarskap och visar engagemang för både sin roll och för sina anställda. Att uppmuntra och motivera sina anställda bidrar till en bra atmosfär på arbetsplatsen och förhoppningsvis till den enskilda personen och gruppens utveckling och framgång. – Lovisa Fasth

För att bli en bra ledare krävs självdisciplin, att man utvärderar sig själv och ständigt försöker bli bättre på att leda sitt team och nå de gemensamma resultaten man satt upp. – Sophie Hedestad

Duktig beslutsfattare

En av de viktigaste egenskaperna en ledare bör ha är att kunna fatta beslut, även i obekväma situationer. På så vis blir saker gjorda och företaget kan utvecklas.

När ledaren fattar beslut måste denne vara konsekvent, både i kommunikationen och i besluten som fattas. Detta är viktigt för att medarbetarna måste kunna förlita sig på ledaren och det går inte om inte personen är konsekvent i sitt handlande.

Att vara konsekvent i sitt handlande och beteende är något som känns viktigt för mig. Jag tror helt enkelt att man som anställd känner sig tryggare och mindre stressad om man vet vad man har att förvänta sig av sin chef, än om det skiftar från dag till dag. – Lovisa Fasth

Vidare så bör en bra ledare även vara handlingskraftig och ha de egenskaper som krävs för att lösa problem och sätta saker i rullning för att skapa både kortsiktiga och långsiktiga resultat. – Jenny Sandén

Skapar långvariga relationer

När det kommer till relationer är det viktigt att dels skapa relationer mellan ledaren och medarbetarna, men även relationer till andra företag och viktiga personer. Genom att vara en allmänt god person som uppmuntrar och inspirerar medarbetare kan de förlita sig mer på ledaren, samtidigt som ledaren då kan förlita sig på sina medarbetare. I sitt arbete att skapa relationer måste ledaren lyssna och förstå medarbetarnas roll.

Sist men inte minst är det också viktigt att ledaren lever och arbetar i enlighet med företagets värderingar. Detta för att hela företagets image står på spel om en chef arbetar i enlighet med sig själv. Det är viktigt med samarbete och i det långa loppet skapar detta en trygg grund att stå på för alla inom företaget.

Eftersom arbetsplatser mer och mer blir aktivitetsbaserade är det viktigt att en chef inte är kontrollerande utan litar till 100% på sin personal. – Sophie Hedestad

Genom att hjälpa en medarbetare lyckas i sin roll skapas det engagerade medarbetare som i sin tur skapar en attraktiv arbetsplats och detta gynnar både företaget och medarbetaren. – Jenny Sandén