Expertvalet.se — Skandinaviens största marknadsplats inom B2B
Omnämnda i:
Senast uppdaterad: 9 juli 2021

Företagsnyheter: En samling nyttiga artiklar för företagare

Artiklar och resurser för företagare

Expertvalets innehållsteam handplockar kontinuerligt ut de bästa artiklarna och nyheterna inom företagande. Målet är att hjälpa företagare hitta de referenser som kan hjälpa dem att optimera verksamheten på bästa sätt.

Nedan har vi plockat ihop alla artiklar vi hittills samlat på oss inom ämnen som Finans, Marknadsföring och Arbetsmiljö. Använd listan för att hitta matnyttiga tips för företagare och intressanta branschnyheter som intresserar just dig.

Notera! Vi uppdaterar listan kontinuerligt och tar gärna emot tips på innehåll och artiklar som borde finnas med. Hör av er till [email protected] med era tips!

Trevlig läsning!

Finans

Finans.

Undersökning: Investeringar i företag med kvinnliga grundare ger bättre avkastning

En undersökning gjord av amerikanska Mass Challenge bland 350 bolag påvisar att företag som grundats av endast män ger sämre avkastning än företag som grundats av endast kvinnor eller mixade team.

Räknat för varje investerad dollar genererade företag som startats av kvinnor eller mixade team 78 cent. I jämförelse med företag som grundats av endast män som endast genererat 31 cent. Företag som grundats av mixade eller kvinnliga team genererade även mer i ackumulerad intäkt över en femårsperiod.

Läs mer: Veckans Affärer, Realtid

Guide: Skatter, moms och företagande

Svenska Fotografers Förbund har lagt ihop en omfattande guide som svarar på frågor om skatteavdrag, momsplikt och allmänt företagande. Guiden är speciellt intressant för fotografer och visuella designers men kan även hjälpa andra hitta svar på frågor kring beskattning och moms.

Läs mer: Sfoto

Hur hanterar man moms i och med app-försäljning inom EU?

I ett arbete från Lunds universitet kan ni läsa om hur ni bör beakta beskattning och moms i och med försäljning av appar inom EU. I kapitel fyra i arbetet kan ni kolla in de steg ni rekommenderas att gå igenom vid uppstart.

Läs mer: Lunds universitet

Investeringstip till startups

Under Uminova Innovations evenemang för startups och investerare hölls en diskussion med investeringskonsluten Maria Dahrieh och investeraren Mikael Nygren. De delade med sig av sina bästa tips för hur man bör jobba med investerare som startup.

Uminova Innovation har listat några av tipsen som togs upp under diskussionen och bland annat ska ni se förhållandet mellan er och investerarna som ett äktenskap, samt komma ihåg att förhållandet är ett maratonlopp och inte en sprint. Öppen kommunikation är också viktigt samtidigt som ni inte ska vara rädda att fråga investeraren om hjälp, de vill se er växa och är villiga att hjälpa till med det. Detta är bara några av de tips som samlats i listan.

Läs mer: Uminova Innovation

Många företag jobbar utan försäkringar

En undersökning gjord av Småföretagarnas Riksförbund visar att så mycket som var femte svensk småföretagare saknar försäkring. Det gäller både företag som inte alls tecknar en försäkring samt företag som är fel försäkrade.

Anledningen till att småföretagare inte tecknar försäkringar är som oftast att man inte har råd eller hoppas på att inget ska hända. Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund tror också att det kan handla om okunskap, till exempel att man tror att en hemförsäkring ska täcka om olyckan är framme.

I Svensk Byggtidning ger Svedea deras bästa tips för vad företag bör ha med i sin försäkring. Absolut nödvändigt är ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring. Bra tillägg kan exempelvis vara sjukavbrottsförsäkring, allriskförsäkring och tjänstereseförsäkring.

Läs mer: SVT, Svensk Byggtidning

Fyra av tio företagare utsatta för brott

En undersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar visar att fyra av tio företagare utsatts för brott. De vanligaste brotten enligt undersökningen är inbrott och fakturabedrägerier.

Rapporten visade även att många företagare känner sig otrygga och oroliga för att råka ut för brott. De största orosfaktorerna hos företagarna är även de inbrott och fakturabedrägeri, men även risken för dataintrång och datorbedrägerier skapar oro.

Läs mer: Dagens Ps

Marknadsföring

Marknadsföring.

Rapport: Negativa attityder mot riktad reklam

I en rapport gjord av Insight Intelligence framkommer det att 57 procent av svenskar ser anpassad reklam som något negativt. Anpassad reklam i mejl är den situation där svenskar flesta känner sig bekväma. Hela 18 procent känner sig bekväma när de får anpassad reklam via mejl. Trots det är det hela 59 procent som inte känner sig bekväma med anpassad reklam i någon situation alls.

I rapporten framkommer det även att 61 procent anser att det är på företagets ansvar att ens personliga information inte sprids digitalt.

Så presenterar du ditt företag med en perfekt pitch

Att pitcha sin affärsidé kan ibland kännas som en mycket svår uppgift och det kan vara svårt att få fram det som är viktigt med ert företag. Josefine Nordfjell och Cathrin Sandström från Venture Cup delar med sig av sina bästa tips för vad ni bör ha med i er pitch i en artikel av Uminova Innovation.

Utgå från vad publiken vill veta om ditt företag, börja med att prata om problemet för att sedan sälja in lösningen (er produkt eller tjänst), och att träna på pitchen flera gånger är några av de tips som de delar med sig av.

Läs hela artikeln med bland annat de 11 punkter som är viktiga att ha med i pitchen. Allt från problem och läsning till team-uppsättning och konkurrenter.

Läs mer: Uminova Innovation

Undersökning: Annonser i mobilen ger effekt i den fysiska handeln

I en undersökning gjord i samarbete mellan Ica Maxi och Academics har man kunnat se positiva effekter mellan mobilannonsering och försäljning i fysisk butik. Undersökningen gjordes på sex Maxibutiker runt om i Sverige, och varade i åtta veckor. Under tiden då undersökningen var igång varvades veckor med mobilannonsering påslagen och avslagen för att ge referensvärden.

Undersökningen visade att mobilannonseringen kunde kopplas till en enprocentig ökning i kundbesök, 15 procentig ökning av sålda varor, samt 14 procentig ökning i omsättning. Forskarna kunde även se ett skifte vid 49-årsåldern, äldre kunder föredrar traditionella annonskanaler i jämförelse med mobilannonsering.

Undersökningen påvisade även en ökning i trafik till Icas receptsidor när mobilannonseringen var påslagen. Som slutsats för undersökningen kan man påstå att det är viktigt att kombinera rätt annonskanaler för att nå ut till kunder.

Läs mer: Market

Undersökning: Annonsörer slösar bort 60 procent av de digitala annonspengarna

En undersökning från Alixpartners visar att 60 procent av investeringarna som FMCG-bolag (Fast-Moving Consumer Goods) årligen lägger på digital annonsering går till spillo. Detta på grund av investeringarna inte ger någon avkastning eller för att företagen inte kan mäta avkastningen.

I undersökningen gjordes en enkät med 1100 marknadsförare som visade att totalt 79 miljarder dollar har lagts på digital annonsering (allt från annonser på sociala medier till kuponger och rabatter). Av dessa 79 miljarder dollar har 60 procent, ca. 47 miljarder dollar, inte gett en positiv avkastning. De största bakomliggande orsakerna är brist på kompetens, brist på finansiering och en ovilja att experimentera.

Läs mer: Resumé, Marketing Week (engelska)

Ny rapport om mediekonsumtion

Det är myndigheten för press, radio och tv som släppt en rapport om svenskarnas mediekonsumtion och den visar att konsumtionen har förändrats, och att åldersklyftorna har ökat.

Den yngre generationen blir allt mer digitaliserade, medan den äldre fortsätter att vara traditionella.

Rapporten fastställer även att det finns en obalans i utbud och efterfrågan - tiden vi spenderar på medier ökar inte i samma takt som utbudet, vilket leder till en hård konkurrens för de traditionella medierna när de nyare digitala kanalerna ökar sitt utbud i snabb takt.

Fler intressanta marknadsföringsartiklar

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö.

Skvaller och telefonsamtal stör mest på kontoret

Öppna kontorslandskap har länge varit en omtvistad fråga. Det ett tillskott till diskussionen kommer från forskning gjord vid Högskolan i Gävle som påvisar att öppna kontorslandskap gör folk sjuka och sänker produktiviteten.

Det som, enligt studien, stör mest är bakgrundssamtal, skvaller och telefonsamtal. Mycket bakgrundsljud som leder till avbrott kan leda till en sänkning i produktivitet med 66 procent. En lösning kan vara mer aktivitetsbaserade kontorslandskap med tysta zoner, som påvisats öka produktiviteten hos medarbetarna.

Läs mer: SVT

Kaffeautomaten - de anställdas samlingspunkt

En central del som på många sätt kan påverka arbetsmiljön är kaffeautomaten. Kaffe på jobbet ses ofta av anställda som en belöning, som i sin tur ökar motivationen. Utöver det framkom det i en undersökning, gjord på uppdrag av Nespresso, att 81 % av australiensare anser att kaffemaskinen ökar konversationerna anställda emellan. Kaffe på jobbet är alltså inte att underskatta vid skapande av en god arbetsmiljö.

Bevisat: Kvinnor håller effektivare möten än män

En studie från MIT visar att kvinnor faktiskt är bättre på att hålla effektiva möten än vad män är. Detta genom att de är bättre på att förbereda inför möten genom att skicka mötesagendor, håller mötena under 90 minuter och avslutar möten med beslut om vem som ska göra vad och vad som är nästa steg i processen.

Män å andra sidan är bättre på att kunna prioritera arbetsuppgifter, sålla i informationsflöden och låta bli att jämt kolla e-posten. Oavsett kön visar dock undersökningen att en kombination av bådas bästa vanor gör den mest produktiva människan.

Studien har även lagt ihop några tips för hur ni kan förbättra produktiviteten hos er. Planera för möten och avsluta alltid med att dela ut uppgifter inför nästa steg, bryt ner projekt i mindre bitar och belöna när en bit är avklarad, kolla mejlen max en gång i timmen och svara då endast på viktiga mejl.

Läs mer: Veckans Affärer

Företagare har stort fokus på arbetsmiljön men färre jobbar aktivt med den

En undersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar visar att åtta av tio företag tycker att de lägger stort fokus på arbetsmiljön och sina anställdas hälsa. Trots det uppger var fjärde tillfrågad att de ibland sjukskriver sig för att arbetsmiljön är påfrestande.

Att förbättra arbetsmiljön handlar enligt artikeln om att jobba på fem olika områden; undersöka arbetsförhållanden, göra riskbedömningar, åtgärda risker, utarbeta en handlingsplan och utvärdera arbetet.

Arbetsmiljöverket uppger att arbetssjukdomar relaterade till stress dödar fler per år än arbetsplatsolyckor. Just därför är det viktigt att kontinuerligt jobba med arbetsmiljön för att motverka arbetsrelaterad stress.

Läs mer: Dagens Industri

Rapport: Bristfällig kommunikation gör att få kvinnor väljer en it-karriär

I en rapport gjord av Tjejer Kodar och Future Position X framkommer det att en av de största orsakerna till att kvinnor inte väljer en karriär inom it-branschen är bristfällig kommunikation. Speciellt genom att uppfattningen om att it-branschen är ett alternativ för dem kommer för sent in i livet.

Många kvinnor skapar sin uppfattning om it-branschen först när de kommer ut i arbetslivet, och då är det oftast för sent för att enkelt byta karriär och omskola sig.

Med detta som grund har Tjejer Kodar startat en bootcamp-utbildning i samarbete med Technigo. Utbildningen riktar sig till dem som vill omskola sig och börja en ny karriär inom it-branschen.

Läs mer: Veckans Affärer, Technigo

Podcast: Arbetsmiljö

Ingredienserna du behöver för mer smarta idéer i företaget

I detta avsnitt av Heja Framtiden delar Katarina Stetler med sig av tips för hur man kan få innovationsförmågan på ett företag att blomstra. Hon berättar även om exempel från hennes karriär på hur man praktiskt kan gå till väga.

Lyssna på avsnittet här: Veckans Affärer

Rapport: Tre faktorer för en bra arbetsmiljö

Sveriges Företagshälsor har publicerat rapporten “Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?”. Rapporten lyfter sambandet mellan arbetares hälsa och ledningen, istället för att fokusera allt för mycket på arbetarnas roll.

Rapporten lyfter fram tre faktorer som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Chefstäthet, stödfunktioner och arenor för dialog. Arenor för dialog lyfts fram som extra viktiga för att ledningen och medarbetare ska kunna kommunicera med varandra.

Arbetsmiljöveckan 2019

Under Arbetsmiljöveckan 2019 lades fokus på säkerheten av byggställningar, vilket grundar sig i att fallolyckorna toppar olycksstatistiken. Under veckan inspekterade Byggnads 1200 byggställningar runt om i Sverige, så att alla är korrekt byggda och att installatören har yrkesbevis.

Utöver byggställningar lyftes behovet för förebyggande företagshälsovård. Enligt lag ska arbetare inom byggbranschen minst vart tredje år göra en hälsoundersökning, detta följs dock inte alltid i praktiken. Vid hälsoundersökningen ska bland annat belastade muskler och vibrationskontroll undersökas, sådana skador som enligt Verktygshandlarn kan uppkomma från långvarig användning av handverktyg.

Feedback kan försämra resultat

Organisationspsykologerna och konsulterna Maria Åkerlund och Sara Henrysson Eidvall berättar om att forskning på feedback visar att det inte alltid är så bra som man tidigare trott. Faktum är att en tredjedel av den feedback som ges har en negativ effekt på produktivitet. Feedback som ges på ett felaktigt sätt sänker produktiviteten mer än vad bra feedback kan höja den, säger Sara Henrysson Eidvall. Maria Åkerlund och Sara Henrysson Eidvall menar att för att feedback ska fungera bör den kopplas till ett mål och handla om uppgiften i fråga - och inte vara personlig.

Fler intressanta artiklar om arbetsmiljö

Företagande

Företagande.

Bygg ett superföretag

Den snabba tillväxten av stora globala företag har skapat en buzz kring frågan om “superstar” företag och en “superstar” effekt hos företag. McKinsey har publicerat en rad studier kring just superföretag och vad som egentligen gör att de växer så snabbt.

VA rapporterar att 10 procent av världens största företag drar in 80 procent av alla vinster, de så kallade superföretagen. McKinseys mål med undersökningen är dock att ge företag insikter i vad som gör ett superföretag för att också andra lättare ska kunna bygga upp ett. VA rapporterar att det är absolut möjligt att skapa ett superföretag, så länge man gör rätt prioriteringar.

Några av de faktorer som är vanliga bland superföretag är till exempel höga investeringar i immateriella tillgångar som mjukvara, forskning och utbildning. Superföretagen finns också som oftast, helt eller till viss del, inom någon av följande marknader; finans; internet, media och mjukvara; läkemedel; professionella tjänster som forskning eller fastigheter.

Läs mer: Veckans Affärer, McKinsey (rapport), McKinsey (artikel)

Slår hål på myten – den perfekta entreprenörsprofilen finns inte

En rapport gjord av inkubatorerna Sting och Umeå Biotech tillsammans med forskare från Karolinska Institutionen slår hål på några av de myter om entreprenörer. Rapporten visar att entreprenörer inte nödvändigtvis har högre IQ än andra samt som de inte behöver vara revanschlusta eller vinnarskallar som ska vinna till varje pris.

Det som, enligt undersökningen, å andra sidan kännetecknar framgångsrika entreprenörer är ödmjukhet och medvetenhet om deras begränsningar. De har även en god självinsikt som gör dem väldigt duktiga på att lägga ihop team. Utöver det är de väldigt strategiska, kreativa, målmedvetna och har goda insikter i kundnytta.

Läs mer: String

PODCAST: FÖRETAGANDE

Hållbarhet ger startups konkurrenskraft

I detta avsnitt av Bäst för Världen diskuterar gästerna hur man ska fostra innovation inom startups. Olofsson menar att startups måste se långsiktigt och hållbart för att bli konkurrenskraftiga på marknaden. I podden diskuterar de även fördelarna med att skapa nätverk mellan stora och små företag.

Lyssna på avsnittet här: Bäst för Världen

Missions – ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar

I detta avsnitt av Vinnovas podd diskuterar de hur vi ska oss an samhällets utmaningar. Detta med att omforma utmaningarna som uppdrag för att på bästa sätt samla kraft och lösa dem.

I diskussionspanelen sitter Allan Larsson, vice ordförande för EU-kommissionens Mission Board för klimatneutrala och smarta städer, Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Andrea Råsberg från Vinnova.

Lyssna på avsnittet här: Vinnova podcast

Strategisk planering – Inte bara för stora företag

Christoffer Andersons krönika belyser hans tankar om strategisk planering, och hur man kan implementera det även i småföretag. Läs gärna krönikan för att få en liten tankeställare kring hur ni kan implementera det i just ert företag, stort som litet.

Anderson ger även några handfasta tips kring hur man kan agera för att på bästa sätt tänka strategiskt i ett mindre företag, det gillar vi!

Läs mer: JA

Så bör du tänka kring innovation och risktagande

I en debattartikel har Mattias Bolander, nordisk chef på Workday, samlat ihop fyra heta tips för hur ni ska få fart på innovationskraften i företaget. Får man inte fart på innovationen och vågar ta risker finns det en risk att hamna efter konkurrenterna, menar han.

Bolander menar att företag måste tänka bredare kring ROI, genom att se över avkastningskriterierna och vilka parametrar som egentligen bör tas i beaktande. Utöver det är det även viktigt att skapa en företagskultur som inte fruktar misslyckande, samt att ha små och flexibla team.

Läs mer: Realtid

Fler intressanta artiklar om företagande

Produktivitet

Företagande.

5 kända myter om produktivitet

I denna artikel från Chef krossar de fem kända myter om produktivitet. Vi bombarderas ofta av tips för att jobba bättre och bli mer framgångsrika men frågan är om tipsen alltid stämmer.

Måste du verkligen stiga upp tidigt för att vara produktiv? Svaret är nej, att stiga upp tidigt kanske passar för vissa men inte för alla, istället för att tvinga dig själv att stiga upp tidigt bör du följa din egen dygnsrytm för att hitta de tider då du är som mest produktiv. Lätta på stressen och minska din oro en aning genom att slå hål på några av de sakerna du tror gör dig mer produktiv.

Läs mer: Chef

Podcast: Produktivitet

“High Performance” – hur håller du dig på topp hela tiden?

I detta avsnitt av Ledarskap med Magnus och Kim har de tagit sig an boken High performance Habits skriven av Brendon Burchard.

Vilka vanor är viktiga för att kunna prestera? Hur mår du bra samtidigt som du tar dig an alla krav som ställs på dig? Hur blir du mer effektiv och produktiv på jobbet, och i privatlivet? Lyssna på podden och får svar på just dessa frågot.

Lyssna på avsnittet här: Ledarskap med Magnus & Kim

Sluta tidsplanera och börja uppmärksamhetsplanera – för att bli mer produktiv

I en artikel från Veckans Affärer går det att läsa att tidsplanering är “förrädiskt”. Det menar i alla fall organisationspsykologen Adam Grant. Istället för tidsplanering bör vi börja med uppmärksamhetsplanering istället.

Vi behöver inte hela tiden påminnas om hur många timmar på dygnet vi kan vara produktiva, det gör oss bara ännu mer stressade, menar Grant.Vi bör planera för var vi ska lägga vår uppmärksamhet istället för tiden för själva utförandet. Människor vill inte bli påminda om hur lite tid vi har på dygnet att utföra meningsfulla saker, därför borde vi prioritera vad vi ska lägga uppmärksamhet på istället.

Läs mer: Veckans Affärer

Så kan måndagar bli mer produktiva

Ni vet hur det är, måndagar är i mångt och mycket oproduktiva och omotiverade. Men här kommer produktivitetsexperterna Frank Buck och Melissa Gratias med lite tips och trix för hur ni kan göra måndagen bättre.

Det är bra att ha en plan redan innan du kommer fram till kontoret på måndagen - då är det mer troligt att saker och ting blir gjorda. Tänk även på att göra de viktigaste uppgifterna under den tiden ni är som mest produktiva - för de flesta är detta innan lunch.

Läs mer: Ny Teknik

Fler intressanta artiklar om produktivitet

IT & Teknik

IT & Teknik

Global undersökning: Verksamheter kan förlora upp till 20 miljoner dollar per år på grund av dålig datahantering

Mängden data har ökat explosionsartat de senaste 10 åren och förväntas växa med ytterligare två tredjedelar från 2018 till 2025. Mängden data kan användas till verksamheters fördel men denna möjlighet medför definitivt också sina utmaningar.

I en rapport gjord av Veeam Software framkommer det att hela 73 % av deltagande affärs- och it-chefer medger att de inte kan uppfylla användarnas krav på ständig tillgång till data och tjänster. Som tillägg är det även endast 37 % som anser sig vara helt trygga med sina backup-lösningar.

Världen är datadriven och verksamheter måste vakna till och agera för att skydda sina data, säger Ratmir Timashev, medgrundare och Executive Vice President (EVP) of Sales & Marketing på Veeam till Breakit. Det handlar inte om något som bara vore bra att ha, utan är något som måste finnas på plats. Är ert företag trygga i hur tillgänglig er data är när den behövs?

Läs mer: Breakit

Utvecklingen av kassasystem

En av de stora förändringar som kommer ske inom den närmsta tiden vad gäller detaljhandeln är betalning av varor. Redan nu finns det i de flesta mataffärer självservicekassor samt betalnings- och beställningsdiskar på snabbmatsrestauranger.

År 2018 öppnade Amazon Go affärer runtom i USA. I dessa affärer identifierar kunden sig med smarttelefonen när hen går in och varorna registreras och debiteras automatiskt när kunden lämnar affären. Ett förlopp som sker smidigt utan behov av personal eller traditionella kassasystem.

Även om utvecklingen går mot mer automatiserade processer finns det utmaningar att tackla. Till exempel vad gäller insamlingen av personlig data. Amazon har möjlighet att samla in stora mängder data om kunders shoppingvanor i sina butiker, som å ena sidan är bra för anpassning av erbjudanden men å andra sidan kan kännas inskränkande för kunden.

Är kopiatorer en del av historien?

Digitaliseringen har hållit på länge och är fortfarande i full gång på alla arbetsplatser runtom i Sverige. Kopiatorer och skrivare har länge hört till standardutrustningen för ett kontor men i och med digitaliseringen håller de på att fasas ut. Idag sköts det mesta per mejl eller på annat sätt online, vilket gör kopiatorn överflödig.

Trots stagnerande användning av traditionella kopiatorer har vi 3D-printers på uppgång som kan ändra marknaden helt. Företag som Xerox och Canon har redan gått in på det spåret. Så snart denna teknologi blir billigare och mer utspridd kommer den vara användbar inom allt från matlagning till husbyggnad. Redan nu använder företag som SJ 3D-printers för att snabbt få fram reservdelar.

8 heta tekniker som stöper om ditt företag de närmaste åren

Computer Sweden har samlat ihop en lista på vilka nya tekniker som kommer förändra hur företag fungerar inom de närmaste åren. Bland teknikerna finns bland annat Internet of Things, artificiell intelligens och robotstyrd processautomation.

Teknikexperter förväntar sig intäkter på 1,3 miljarder dollar under 2019, en tillväxt på drygt 65 procent, för marknaden för robotstyrd processautomation. Artificiell intelligens kommer eliminera tråkiga arbetsuppgifter och möjliggöra nya processer.

Läs mer: Computer Sweden

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?